โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

By NatsLab

สินค้า ประเภท ราคา ดาวน์โหลด
การทดสอบหาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids, TSS) ในตัวอย่างน้ำเสีย WASTEWATER 0 ดาวน์โหลด
การทดสอบหาปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ในตัวอย่างน้ำเสีย WASTEWATER 0 ดาวน์โหลด
การทดสอบหาปริมาณทีเคเอ็นทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในตัวอย่างน้ำเสีย WASTEWATER 0 ดาวน์โหลด
การทดสอบหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solids,TS) ในตัวอย่างน้ำเสีย WASTEWATER 0 ดาวน์โหลด
การทดสอบหาปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ในตัวอย่างน้ำเสีย WASTEWATER 0 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2567 NEW - 0 ดาวน์โหลด