ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2565

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม โปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2565

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.natslab-asia.com และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือ Email:[email protected] , [email protected] สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนที่ 2 รับตัวอย่าง

ลูกค้ารับตัวอย่าง PT พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งผลการทดสอบกลับมาที่ศูนย์บริการทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล

ประเมินผลตาม ISO/OEC 13528:2015

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผล

ลูกค้าจะได้รับรายงานผลเบื้องต้นและรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม Summary Sheet

ข่าวสาร & กิจกรรม

BY NATSLAB